BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Thành lập các tổ và tiểu ban của Uỷ ban bầu cử huyện

Cập nhật ngày: 03/03/2016 - 01:47

Chủ tịch UBND huyện Đặng Thanh Hải trao quyết định cho tiểu ban tuyên truyền.

Tại hội nghị, Phòng Nội vụ huyện Châu Thành đã công bố quyết định về số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, tại huyện Châu Thành có 9 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện ở 15 xã, thị trấn; số đại biểu HĐND huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2016-2021 là 35 đại biểu.

Ngoài ra, tại hội nghị, Phòng Nội vụ huyện còn công bố quyết định thành lập tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban cử tri và khiếu nại tố cáo, tiểu ban bảo vệ và tổ thư ký về công tác bầu cử đại biểu HĐND huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2016-2021.

Thay mặt Uỷ ban bầu cử huyện, Chủ tịch UBND huyện Đặng Thanh Hải- Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện Châu Thành đã trao quyết định cho các tiểu ban.

Duy Thức