BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Tiến hành kỳ họp HĐND huyện lần thứ 11

Cập nhật ngày: 15/12/2015 - 10:30

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại kỳ họp, UBND huyện Châu Thành cho biết: năm 2015 mặc dù kinh tế, xã hội còn khó khăn nhưng ngay đầu năm UBND huyện đã tập trung chỉ đạo điều hành có trọng tâm và hoàn thành 13/14 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước thực hiện năm 2015 được 10.555 tỷ đồng, tăng 10,73% so với kế hoạch. Trong đó giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước thực hiện 4.889 tỷ đồng, tăng 6,3%; giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng ước thực hiện 4.370 tỷ đồng, tăng 15%; giá trị ngành thương mại-dịch vụ ước thực hiện 1.296 tỷ đồng, tăng trên 14%.

Diện tích cây trồng hàng năm trên 60 ngàn ha, tăng 7,99% kế hoạch, trong đó diện tịch cây lúa, mì và mía chiếm diện tích cao nhất. Năng suất thu hoạch các loại cây trồng tăng hơn so cùng kỳ nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật, mô hình liên kết 4 nhà…

Thu ngân sách năm 2015 trên địa bàn huyện ước thực hiện đat trên 92 tỷ 737 triệu đồng, đạt 100,4% dự toán tỉnh giao.

Các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, công tác bảo đảm an sinh xã hội năm 2015 được huyện Châu Thành đặc biệt quan tâm, đã tổ chức thực hiện kịp thời hồ sơ, chế độ, cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách. Tình hình an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định.

Được sự tài trợ của các đơn vị và nguồn kinh phí của địa phương, trong năm qua,  huyện đã bàn giao 29 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, 132 căn nhà cho người nghèo.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế như: Công tác thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường ở một số địa phương chưa chặt chẽ, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường cũng như chất lượng xây dựng một số tuyến đường giao tông còn hạn chế, gây bức xúc trong nhân dân; công tác khắc phục chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trùng thửa, sai thửa còn chậm; tỷ lệ người dân tham gia BHYT còn thấp…

Tại kỳ họp này, các đại biểu cũng đã nghe UBND huyện báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; báo cáo công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016...

Gia Hân