BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Tiến hành kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016

Cập nhật ngày: 13/12/2013 - 06:15

Đây là kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013 và thông qua kế hoạch, nhiệm vụ  năm 2014.

Toàn cảnh kỳ họp

(BTNO)- HĐND huyện Châu Thành vừa tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 7, khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016 vào sáng 12.12. Đây là kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013 và thông qua kế hoạch, nhiệm vụ  năm 2014. Đến dự có Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt.

 Báo cáo tại kỳ họp, UBND huyện Châu Thành cho biết: năm 2013, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước thực hiện được 2.480 tỷ đồng, tăng 14% so với kế hoạch.

Trong đó giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước thực hiện 1.064 tỷ đồng, tăng 7,84%; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước thực hiện 686 tỷ đồng tăng 22%; giá trị ngành thương mại dịch vụ ước thực hiện 730 tỷ đồng, tăng trên 16%.

Diện tích cây trồng hàng năm tăng 5,93%, đạt trên 103% kế hoạch. Trong đó diện tích cây lúa, mì và mía chiếm tỷ lệ cao nhất. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, vệ sinh tiêu độc khủ trùng chuồng trại được ngành thú y chủ động nên tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện không xảy ra. Thu ngân sách năm 2013 trên địa bàn huyện ước thực hiện 70 tỷ đồng, đạt 75% dự toán tỉnh giao.

 Các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, công tác bảo đảm an sinh xã hội năm 2013 được huyện Châu Thành đặc biệt quan tâm, đã tổ chức thực hiện kịp thời về hồ sơ, chế độ, cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách; xây tặng 28 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, 48 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định.

Tuy nhiên quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 trên địa bàn huyện vẫn còn một số vấn đề hạn chế như: Tiến độ thu ngân sách chậm, không đạt kế hoạch, nợ đọng thuế chưa xử lý được; công tác xây dựng nông thôn mới ở các xã còn chậm; tình hình thu hút đầu tư vào các dự án đã được quy hoạch chưa có chuyển biến; Trung tâm thương mại huyện, chợ Đồng Khởi, chợ Thái Bình, chợ Hòa Bình, khu tái định cư Thanh Điền chưa có nhà đầu tư; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt thấp so với yêu cầu; công tác cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng kịp với yêu cầu….

Tại kỳ họp này, các đại biểu cũng đã nghe UBND huyện báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014; báo cáo công tác dạy nghề năm 2013, kế hoạch năm 2014; báo cáo công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014; báo cáo tình hình thực hiện chi đầu tư xây dựng cơ bản ; thông qua tờ trình về việc phê chuẩn quy hoạch sử dụng đất năm 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 của thị trấn Châu Thành; thông qua chương trình phát triển đô thị thị trấn Châu Thành đến năm 2020…

Duy Thức