BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cập nhật ngày: 09/11/2022 - 09:03

BTNO - Sáng 7.11, UBND huyện Châu Thành tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đến dự có ông Phạm Văn Đặng- Giám đốc Sở Tư pháp; ông Nguyễn Trí Cường- Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trong 10 năm triển khai thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả quan trọng. UBND huyện ban hành 32 công văn, kế hoạch chỉ đạo trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật ở địa phương.

Việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo các đề án, chương trình được thực hiện đồng bộ từ huyện đến xã và có sự lồng ghép giữa các đề án trong PBGDPL, đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL có tác động tích cực đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL các quy định pháp luật đến với người dân nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Qua 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, toàn huyện tổ chức gần 4.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp với trên 180 ngàn lượt người tham dự; tổ chức 86 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với trên 15 ngàn người tham gia, tổ chức 193 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động, qua đó tư vấn pháp luật cho 634 đối tượng; tổ chức hoà giải 1.189 vụ, trong đó hoà giải thành 1.000 vụ; phát hành trên 162 ngàn tài liệu, tờ gấp pháp luật, đăng tải 1.728 tin, bài trên cổng thông tin điện tử của huyện và các trang fanpage, facebook, zalo của các cơ quan, ban, ngành huyện, xã...

Thông qua công tác PBGDPL, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng. Cụ thể, kết hợp tuyên truyền PBGDPL với tổ chức trắc nghiệm các kiến thức vừa triển khai bằng các câu hỏi có thưởng cho đối tượng học sinh trong nhà trường; thi tuyên truyền viên pháp luật giỏi; thi hoà giải; mỗi ngày một câu hỏi pháp luật được đăng trên fanpage và facebook tư pháp Châu Thành, hình thức rung chuông vàng dành cho đối tượng học sinh...

Từ những cách làm, mô hình hiệu quả có tác động tích cực đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL các quy định pháp luật đến với người dân nhanh hơn, hiệu quả hơn. Từ đó góp phần nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Dịp này, UBND huyện Châu Thành khen thưởng cho 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL.

Thiện Nhân


Liên kết hữu ích