BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013

Cập nhật ngày: 28/03/2014 - 05:50

 Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo huyện Châu Thành cho biết, trong năm 2013 công tác thi đua khen thưởng của huyện đã có những chuyển biến tích cực; các ngành, các cấp và các địa phương trong huyện đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát động trên tất cả lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng … từ đó góp phần phát huy truyền thống cách mạng, động viên nhân dân trong huyện đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hoá xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. 

Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Trong năm 2013, kinh tế của huyện có bước tăng trưởng vượt bậc. Các lĩnh vực về khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa thông tin thể thao và các lĩnh vực khác có chuyển biến tích cực.

Về kinh tế đạt 5/6 chỉ tiêu, xã hội đạt 10/11 chỉ tiêu, môi trường đạt 3/3 chỉ tiêu. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại hội nghị, đại diện các khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2014, trong đó tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội với thực hiện phong trào thi đua, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, đồng thời phát huy nội lực, tận dụng các nguồn thu, kết hợp phát triển văn hoá xã hội, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Dịp này, UBND tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen cho 9 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013; UBND huyện Châu Thành tặng giấy khen cho 20 tập thể, 9 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013, công nhận danh hiệu thi đua năm 2013 cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong năm.

Gia Hân