BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Tổng kết công tác văn phòng cấp uỷ năm 2013

Cập nhật ngày: 29/03/2014 - 06:56

Đồng chí Trương Văn Nhạn- Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành, đã đến dự.

Khen thưởng các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phong trào thi đua.

Trong năm 2013, Văn phòng cấp ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, xây dựng chương trình công tác chất lượng, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra; tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số  vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Thanh, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản tồn đọng, kéo dài; phối hợp các ban, ngành giúp cấp ủy triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo hoạt động theo kế hoạch đề ra;

Chủ động tham mưu trong lĩnh vực nội chính, tiếp dân, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng pháp luật; công tác văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin được thực hiện tốt, văn bản phát hành đúng thể thức, thể loại của Đảng; đảm bảo phân bổ kinh phí kịp thời, thu, chi ngân sách Đảng theo đúng quy định.

Với những kết quả đạt được trong năm, Văn phòng Huyện ủy Châu Thành đã được Tỉnh ủy xếp vị trí thứ 2 trên 9 huyện/thành phố.

Tại hội nghị, Phó Bí thư huyện uỷ Châu Thành Trương Văn Nhạn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Văn phòng huyện ủy và các xã, thị trấn đã đạt được trong năm vừa qua.

Nhân dịp này, Văn phòng Huyện ủy Châu Thành đã trao giấy khen của UBND huyện cho 3 tập thể và 3 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phong trào thi đua khối văn phòng cấp ủy năm 2013.

Hà Quang