BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng

Cập nhật ngày: 04/12/2014 - 12:00

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng gia đình đảng viên Nguyễn Văn Cơ.

Đảng viên Nguyễn Văn Cơ tham gia cách mạng năm 1949, chính thức vào đảng ngày 6.12.1960. Ông từng giữ các chức vụ quan trọng của huyện Châu Thành như Trưởng phòng Nông nghiệp huyện, Trưởng phòng Lao động tiền lương, Trưởng trạm máy kéo...

Trong suốt quá trình tham gia cách mạng, đảng viên Nguyễn Văn Cơ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương chiến sĩ vẻ vang, Huy chương kháng chiến hạng nhì.

Duy Thức