BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Trao huy hiệu Đảng cho 3 đảng viên cách mạng lão thành

Cập nhật ngày: 08/02/2015 - 06:10

Chủ tịch UBND huyện Đặng Thanh Hải (bìa phải) trao huy hiệu 55 tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Đượm.

Chủ tịch UBND huyện Đặng Thanh Hải đã đến nhà riêng để thăm hỏi và trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Đượm (sinh năm 1932, quê quán xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), hiện sinh hoạt Đảng tại chi bộ ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền.

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Phạm Hồng Thủy (tức Phạm Văn Thủy), sinh năm 1942, quê quán xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trao cho đảng viên Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1955, quê quán xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Thay mặt lãnh đạo, Chủ tịch UBND huyện Đặng Thanh Hải phát biểu ghi nhận những công lao đóng góp của 3 đảng viên trong quá trình tham gia kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

HT