BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 22/04/2014 - 06:31

Đại biểu tham dự hội nghị

Gần 200 đồng chí là cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn tham dự hội nghị.

Các đại biểu đã được nghe bài nói chuyện của GS.TS Hoàng Chí Bảo- Chuyên gia cao cấp, uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương về nội dung học tập chuyên đề năm 2014; Phân tích, làm rõ tư tưởng đạo đức, quan điểm, tấm gương Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, về chống chủ nghĩa cá nhân; Sự cần thiết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. 

Sau hội nghị này, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc tổ chức triển khai học tập chuyên đề nhằm tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, trở thành nề nếp trong sinh hoạt của các tổ chức Đảng, nâng cao nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên, công chức trong lĩnh vực công tác…

Mỹ Uyên


 
Liên kết hữu ích