BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Triển khai Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Cập nhật ngày: 09/03/2015 - 05:57

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 13.6.2014 và có hiệu lực từ ngày 1.1.2015. Việc sửa đổi một số điều khoản trong Luật BHYT nhằm đảm bảo sự công bằng, bình đẳng cho các đối tượng tham gia và quyền về an sinh xã hội của người dân, là điều kiện thuận lợi để người dân trên địa bàn huyện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT sẽ giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn với việc khám chữa bệnh (ảnh minh họa)

Theo đó, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế có một số điểm mới như: mở rộng đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình và được hưởng chính sách giảm dần mức đóng bảo hiểm; người tham gia BHYT được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh…

Phát biểu tai buổi lễ, Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành Nguyễn Thanh Lam cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện chỉ có 45% dân số tham gia BHYT. Thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020”, huyện Châu Thành phấn đấu đến năm 2015 sẽ tăng tỷ lệ tham gia BHYT trên 65,6% dân số và đến năm 2020 sẽ là 80% dân số.

 Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phải có sự phối hợp đồng bộ trong việc tuyên truyền cho người dân thấy được tính nhân văn, nhân đạo về chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước; quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHYT.

Gia Hân

 


 
Liên kết hữu ích