baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị

Cập nhật ngày: 21/05/2012 - 03:46

(BTNO)- Sáng 21.5.2012 Ban thường vụ Huyện uỷ Châu Thành đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 NQ/TW và Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời tập huấn Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng cho gần 200 cán bộ là Bí thư, Phó bí thư các chi đảng bộ cơ sở; Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện.

Ông Nguyễn Thanh Phong- Bí thư Huyện uỷ Châu Thành đến dự và chủ trì hội nghị.

Ông Đặng Thanh Hải- Chủ tịch UBND huyện Châu Thành triển khai Nghị quyết số 13 đến các đại biểu

Hội nghị đã được nghe các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện uỷ Châu Thành triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16.1.2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 9.12.2011 của Bộ Chính trị khoá XI về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Cùng với việc triển khai Nghị quyết số 13 và Nghị quyết số 09 của Trung ương, Ban thường vụ Huyện uỷ Châu Thành còn triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Duy Thức