Thời Sự - Chính trị   Hướng tới Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Biên đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 02/06/2020 - 22:40

BTNO - Ngày 2.6.2020, Chi bộ Ban Tổ chức huyện ủy Tân Biên tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 5 năm qua, cán bộ, đảng viên chi bộ Ban Tổ chức luôn tham mưu cho cấp ủy và các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Huỳnh Minh Lý tặng hoa chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Ban tổ chức Huyện ủy Tân Biên nhiệm kỳ mới.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức bộ máy cán bộ, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.

Hàng năm triển khai có hiệu quả các công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ Đảng viên. 

Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy hằng năm đều thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng và xếp loại đảng viên, kết quả 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ được Ban thường vụ Huyện ủy công nhận chi bộ TSVM tiêu biểu năm 2018.

Đại hội đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới và bầu ông Nguyễn Ngọc Trỗi-Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy làm Bí thư Chi bộ, ông Nguyễn Thanh Bình-Phó ban Tổ chức Huyện ủy làm Phó Bí thư Chi bộ.

Đức Thịnh