Thời Sự - Chính trị   Hướng tới Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Đại hội lần thứ XI 

Cập nhật ngày: 27/05/2020 - 09:31

BTNO - Sáng 26.5, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan, nhất là phục vụ lãnh đạo Ban tham mưu Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo.

Ông Nguyễn Văn Hồng- Phó bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (bên trái)  tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm thực hiện. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên và quan trọng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên, luôn phát huy được trí tuệ của từng đảng viên trong chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, nội dung kiểm tra, giám sát đề ra phù hợp.

Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Văn Hồng đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đặc biệt là tham mưu cho Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề nghị, thời gian tới, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cần quan tâm lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; nâng cao chất lượng bản tin thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt tư tưởng trong toàn Đảng bộ; tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phát huy những kết quả đạt được trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm biểu dương, khen thưởng nhiều hơn; duy trì, phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 4 đồng chí; bầu ông Trịnh Văn Phước-Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm Phó bí thư; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh gồm 3 đồng chí (2 chính thức và 1 dự khuyết).

Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan đoàn kết, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Hoàng Trần