Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Chi bộ Hành chính- Lưu trữ, Cơ yếu- CNTT tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2022 

Cập nhật ngày: 15/02/2020 - 22:15

BTNO - Ngày 15.2, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội điểm Chi bộ Hành chính- Lưu trữ, Cơ yếu- Công nghệ thông tin (HC-LT, CY-CNTT) nhiệm kỳ 2020- 2022.

Đến dự có ông Trần Lê Duy- Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy cùng 14/14 đại biểu chính thức, tỷ lệ 100%.

Đại biểu biểu quyết bầu Ban Chi ủy.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ HC-LT, CY-CNTT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu một số nhiệm vụ như: sưu tầm, thu thập, chỉnh lý và bảo quản an toàn tài liệu văn kiện của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, phục vụ các yêu cầu khai thác theo quy định của Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ của Trung ương, Văn phòng Trung ương, Cục Lưu trữ; chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các huyện, thành ủy; bảo vệ an toàn tuyệt đối bí mật trong Kho Lưu trữ.

Thực hiện tốt công tác cơ yếu và công nghệ thông tin, giúp lãnh đạo Văn phòng Tình ủy tham mưu, phục vụ cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy về công tác Cơ yếu và Công nghệ thông tin; Tham mưu, đề xuất việc lãnh đạo, chỉ dạo công tác cơ yếu, bảo đảm an toàn, bí mật thông tin thuộc phạm vi nhà nước; quản lý các sản phẩm mật mã, an toàn thông tin của ngành Cơ yếu do Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền triển khai trên địa bàn tỉnh; thực hiện các chế độ quản lý về nghiệp vụ cơ yếu, bảo đảm trang thiết bị mật mã theo phán cấp; to chức, quản lý, quản trị, khai thác, bảo trì trung tâm dữ liệu dùng chung của Tỉnh ủy; bảo vệ mạng thông tin diện rộng của Đảng bộ tỉnh; trực tiếp quản lý mạng máy tính, trung tâm dữ liệu của Tỉnh ủy; tổ chức kết nối, khai thác internet, kết nối và trao đổi thông tin với mạng máy tính của UBND tỉnh với  các đơn vị có liên quan theo yêu cầu.

Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020- 2022.

Chi bộ luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng; duy trì sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ đúng quỵ định; nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ đúng theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng lên. Trong sinh hoạt chi bộ đều có kiểm điểm, đánh giá công tác tháng trước và đề ra phương hướng lãnh đạo công tác tháng sau.

Công tác phát triển đảng viên được chi bộ thường xuyên quan tâm. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã xét và đề nghị Đảng ủy cấp trên chuẩn y kết nạp vào Đảng được 1 đồng chí, đạt 100% so với nghị quyết nhiệm kỳ 2018-2020.

Đại hội bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020- 2022, gồm 3 người; ông Đỗ Tấn Được tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ HC-LT, CY-CNTT.

Đại Dương