BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chi bộ Khu phố Nội Ô A (thị trấn Gò Dầu) tổ chức Đại hội đảng viên

Cập nhật ngày: 11/03/2015 - 05:28

Trong nhiệm kỳ qua (2013-2015), chi bộ Khu phố Nội Ô A quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến từng đảng viên, đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, đoàn thể.

Quang cảnh đại hội điểm Chi bộ Khu phố Nội Ô A, thị trấn Gò Dầu.

Công tác phát triển đảng viên đạt 100% chỉ tiêu; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy định điều lệ Đảng, từ đó đã tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ lãnh đạo phát triển kinh tế thương nghiệp, dịch vụ, gia công chế biến các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân, từ đó đời sống nhân dân ngày càng nâng lên rõ rệt. Ngoài ra, chi bộ còn vận động nhân dân bê tông 4 đường hẻm nội thị dài 326 mét, tổng kinh phí gần 148 triệu đồng; xi măng hóa 4 đường hẻm dài 100 mét và xây mương lót đan trị giá gần 49 triệu đồng, góp phần xây dựng khu phố văn hóa, thị trấn văn minh đô thị.

Công tác giảm nghèo thực hiện có hiệu quả, kết quả đã giảm được 3 hộ, đạt 150% Nghị quyết đề ra.

Về lĩnh vực văn hóa- xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cải thiện và nâng lên đáng kể. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi ủy mới nhiệm kỳ 2015-2018 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Công Kha - Hồng Ân