BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chi bộ Phòng Tài nguyên môi trường Hoà Thành tổ chức đại hội điểm

Cập nhật ngày: 20/03/2015 - 06:10

Quang cảnh đại hội.

Đây là đơn vị được chọn làm đại hội điểm cấp chi bộ, đảng bộ cơ sở của huyện.

Chi bộ Phòng TN-MT huyện Hòa Thành có 20 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ phòng đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2015, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và phù hơp tình hình thực tế ở địa phương.

Đến nay, cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với tổng số diện tích được cấp là 6.581,3 hecta, đạt 99,16% so với diện tích phải cấp; chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp được 853 trường họp, diện tích 31,2 hecta, chiếm 19,16% kế hoạch.

Ngoài ra,  phòng còn phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý 67 trường họp sử dụng đất không đúng quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép và đã xử phạt trên 1 tỷ đồng; phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng và mở rộng 11 công trình, trong đó có dự án Sơn Trang Tiên Cảnh và các trường đạt chuẩn quốc gia.

Riêng về lĩnh vực môi trường, đã vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường xây dựng hệ thống xử lý chất thải, qua đó đã thẩm định, đề xuất UBND huyện cấp giấy xác nhận cam kết, đề án bảo vệ môi trường cho 753 cơ sở, đạt 118%.

Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường được thực hiện thường xuyên, trong đó đã phát hiện 13 cơ sở vi phạm, xử phạt trên 250 triệu đồng…

Về công tác xây dựng Đảng luôn được Chi bộ phòng quan tâm củng cố; quy hoạch, đào tạo cán bộ đảng viên nhất là cán bộ trẻ, nữ có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy gồm 5 người và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Nguyễn An