BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chi bộ quân sự xã Chà Là- một điển hình xuất sắc

Cập nhật ngày: 13/11/2010 - 04:18

Trong đợt sơ kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của huyện Dương Minh Châu, chi bộ Quân sự xã Chà Là là chi bộ quân sự duy nhất trong 12 tập thể được Ban Chỉ đạo 06 huyện DMC khen thưởng.

Chi bộ Quân sự xã Chà Là có 9 đảng viên (có 2 đồng chí chủ chốt của xã sinh hoạt kiêm nhiệm, và 7 đồng chí chuyên trách ở Ban chỉ huy Xã đội) có nhiệm vụ tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về công tác Đảng, công tác chính trị trong LLVT địa phương và trực tiếp lãnh đạo lực lượng dân quân. Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chi bộ đã tổ chức nghiên cứu, học tập từng chuyên đề cho cán bộ, đảng viên và lực lượng dân quân trong xã. Sau mỗi chuyên đề từng người viết bản thu hoạch, và đăng ký “làm theo Bác” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đối với lực lượng 93 dân quân và 10 dân quân thường trực, chi bộ lãnh đạo và tổ chức học tập các chuyên đề, kết quả 100% cán bộ, chiến sĩ có bản thu hoạch và bản đăng ký làm theo; hằng năm đưa ra hội nghị tập thể xem xét đánh giá kết quả làm theo của từng người. Việc thực hiện Cuộc vận động được kết hợp với việc thực hiện “xây dựng chi bộ 5 tốt, đảng viên 4 tốt” và cuộc vận động “7 không trong lực lượng vũ trang”.

Dân quân xã Chà Là tích cực sản xuất tự túc

Về việc định kỳ tổ chức lấy ý kiến của quần chúng góp ý cho chi bộ và từng đảng viên, 4 năm qua đã tổ chức 8 lần cấp uỷ chi bộ gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của quần chúng, hàng chục ý kiến có giá trị đã được cấp uỷ tiếp thu. Chi bộ lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, huấn luyện quân sự, học tập chính trị, luôn bảo đảm quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu cao; đăng ký quản lý tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân. Nắm chắc nguồn thanh niên, tổ chức tốt việc đăng ký, bình xét công khai, dân chủ để tuyển chọn và giao quân đạt chỉ tiêu, có chất lượng, có đảng viên trẻ tình nguyện nhập ngũ. Lãnh đạo lực lượng dân quân làm tốt công tác phối hợp với Công an, Mặt trận các đoàn thể làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội và làm công tác dân vận. Để duy trì lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu cao, chiến sĩ có sức khoẻ tốt, chi bộ lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác tăng gia, cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ. Bằng việc tổ chức chăn nuôi heo, bò, cá, trồng rau và bảo vệ vườn cao su, hằng năm thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/ người; hằng ngày mỗi chiến sĩ được chi 15.000 đồng vào bữa ăn tại chỗ.

Kết quả sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lực lượng dân quân xã Chà Là đã có sự chuyển biến vượt bậc về mọi mặt, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức; chuyên môn và bảo đảm hậu cần. Đơn vị được Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đánh giá đạt “vững mạnh toàn diện”.

KHẮC  LUÂN