BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chi cục Thuế Châu Thành: Đối thoại với doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 12/03/2010 - 06:09

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt những chính sách thuế mới, sáng 12.3.2010 Chi cục Thuế huyện Châu Thành đã tổ chức buổi Đối thoại với doanh nghiệp. Có trên 50 doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện tham gia.

Toàn cảnh buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp đã được cán bộ Chi cục Thuế triển khai những nội dung cơ bản của 4 văn bản mới ban hành liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp gồm: Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12.2.2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 5.2.2010 về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân; Công văn số 445/TCT-TNCN ngày 8.2.2010 của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009 và Công văn số 353/TCT-CS ngày 29.1.2010 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài việc cung cấp, hướng dẫn những thông tin mới, Chi cục Thuế huyện Châu Thành còn trả lời những phản ánh, thắc mắc của doanh nghiệp về thuế.

Đây là buổi đối thoại nhằm giúp cho người nộp thuế tham gia và có ý kiến phản hồi để ngành Thuế kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Được biết, cùng ngày Chi cục Thuế huyện Trảng Bàng cũng tổ chức đối thoại với doanh nghiệp.

HT