BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch cúm A/H1N1

Cập nhật ngày: 15/05/2009 - 03:57

Kiểm dịch viên (Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Tây Ninh) kiểm tra hộ chiếu hành khách tại cửa khẩu Mộc Bài

Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống dịch cúm A/H1N1 đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa có công văn yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo và giám sát UBND cấp huyện và cấp xã trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch cúm A/H1N1; huy động các ban ngành, đoàn thể phối hợp với ngành y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị và địa bàn quản lý. Khi có dịch cần tiến hành phân vùng, cách ly, dập tắt dịch có hiệu quả, điều trị kịp thời, không để lan rộng.

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm A/H1N1 thường xuyên ngay tại gia đình, địa bàn dân cư, khu phố. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhắc nhở, công tác tuyên truyền phải chính xác, đầy đủ, khách quan để người dân nắm được các thông tin về tình hình dịch bệnh. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tích cực vận động toàn dân tham gia các hoạt động phòng, chống dịch, tạo phong trào sâu rộng đến từng hộ gia đình, thực hiện tốt các yêu cầu vệ sinh, bảo vệ môi trường.

PV