BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Hỗ trợ Hội cựu Thanh niên xung phong hoạt động tốt hơn

Cập nhật ngày: 25/12/2009 - 10:56

TNXP tải đạn ra chiến trường (ảnh minh hoạ)

Hội cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Tây Ninh thành lập năm 2006 với 600 hội viên, hiện nay đã có 9/9 huyện, thị xã, cùng 27/95 xã, phường, thị trấn có tổ chức chi hội, phân hội, tổ hội hoạt động. Tuy nhiên Hội cựu Thanh niên xung phong các cấp trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn về tổ chức bộ máy, kinh phí hoạt động. Nhiều trường hợp Cựu TNXP do còn vướng mắc về thủ tục, hồ sơ nên chưa được giải quyết chế độ, chính sách; đời sống một bộ phận hội viên Hội cựu TNXP còn nhiều khó khăn, cần giúp đỡ. Nhằm tạo điều kiện cho Hội cựu TNXP các cấp trong tỉnh hoạt động tốt hơn, tiến tới đại hội Hội cựu TNXP tỉnh Tây Ninh lần thứ II vào năm 2010, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa có văn bản chỉ đạo các cấp uỷ Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động nghĩa tình đồng đội, uống nước nhớ nguồn…, giúp hội viên Hội cựu TNXP phát huy truyền thống, tiếp tục góp phần vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tỉnh nhà.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu UBND các cấp quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất để Hội hoạt động có hiệu quả. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét, phân bổ kinh phí hỗ trợ hoạt động hằng năm cho Hội. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Hội cựu TNXP tỉnh rà soát, nắm lại danh sách Cựu TNXP chưa được giải quyết chế độ, chính sách để giải quyết dứt điểm theo quy định. Đối với Hội cựu TNXP tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề nghị tiếp tục kiện toàn tổ chức hội các cấp; phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Chuẩn bị tốt nội dung đại hội nhiệm kỳ, đánh giá đúng thực trạng kết quả hoạt động, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ tới phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; nhân sự Ban chấp hành phải đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu, có tâm huyết…

PV