BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2010

Cập nhật ngày: 06/01/2010 - 09:12

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa có văn bản yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh các cấp, tổ chức tốt việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho các đối tượng; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương.

Thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển sinh quân sự năm 2010, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng, đúng luật. Thực hiện tốt công tác dân vận, chế độ chính sách và các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, nhất là thực hiện tốt quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Quyết định của Thủ tướng về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương. Tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia về nước đạt kết quả, bảo đảm an toàn…

Ngoài các nhiệm vụ trên, công văn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ còn chỉ đạo quan tâm xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương về lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Cấp uỷ, chính quyền các cấp tuỳ theo điều kiện, khả năng dành một phần ngân sách để sửa chữa, nâng cấp, xây dựng doanh trại cơ quan quân sự cấp huyện, cấp xã, đơn vị bộ đội địa phương theo hướng ổn định lâu dài; tạo điều kiện để các đơn vị lực lượng vũ trang địa phương xây dựng khu tăng gia sản xuất tập trung nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

PV