BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT

Cập nhật ngày: 07/03/2012 - 11:34

(BTNO)- Nhằm hạn chế, kéo giảm đến mức thấp nhất về tai nạn giao thông, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Công văn số 230-CV/TU chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các thành viên thực hiện tốt sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT; thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp bảo đảm trật tự ATGT tại địa phương, đơn vị; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT bằng nhiều hình thức phong phú cho tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là hội viên, đoàn viên…

Ra quân tuyên truyền thực hiện an toàn giao thông

Các cơ quan thông tấn báo chí cần đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa số lượng, chất lượng các phóng sự, phóng sự điều tra, chuyên trang, chuyên mục, hình ảnh tuyên truyền về đảm bảo trật tự ATGT; tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền pháp luật về ATGT; chú trọng tuyên truyền giáo dục quy tắc giao thông, văn hoá giao thông, quy định về việc đội mũ bảo hiểm, tác hại của việc uống rượu, bia khi tham gia giao thông,…

Ngoài ra, các đơn vị cũng cần kịp thời nêu gương, khen thưởng người tốt việc tốt; đồng thời phê phán nghiêm khắc những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm về trật tự ATGT.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp tổ chức thực hiện nhằm kéo giảm đến mức thấp nhất về tai nạn giao thông năm 2012.

Kim Hà