BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh

Cập nhật ngày: 14/04/2009 - 03:17

Tính đến cuối tháng 3.2009, tổng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của hệ thống ngân hàng Tây Ninh là 1.430,5 tỷ đồng với 14.000 khách hàng, trong đó có 330 doanh nghiệp và 13.670 hộ sản xuất. Tuy nhiên theo đánh giá của ngành chức năng, việc triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh ở tỉnh ta còn những mặt hạn chế nhất định, có nơi triển khai chậm. Nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế và đảm bảo tốt an sinh xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có công văn yêu cầu thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất của Thủ tướng Chính phủ, xem đây là một trong những giải pháp cơ bản để ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương trong năm 2009. Khảo sát, đánh giá sự tác động của việc hỗ trợ lãi suất đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ trương của Chính phủ, đồng thời tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ngoài việc thực hiện nghiêm chính sách hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định, cần công khai hoá quy trình, thủ tục cho vay, hướng dẫn khách hàng, bảo đảm việc vay được thuận tiện, an toàn và đúng đối tượng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, không để phát sinh tiêu cực, đảm bảo chính sách hỗ trợ lãi suất được thực hiện đúng đối tượng.

PV