BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Tiếp tục xét đề nghị phong tặng Anh hùng trong các cuộc kháng chiến

Cập nhật ngày: 04/05/2009 - 04:11

Thực hiện Thông báo Kết luận số 179 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có công văn yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể khẩn trương rà soát lại danh sách những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ vừa mới được cơ quan, đơn vị, địa phương phát hiện, chưa được xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đề nghị cơ quan chức năng xem xét phong tặng.

Việc xem xét, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong các cuộc kháng chiến phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình từ cơ sở lên. Thủ tục thực hiện theo Quy định tại Luật Thi đua Khen thưởng và Nghị định số 121/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Đảng uỷ Quân sự tỉnh được giao trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ lập kế hoạch triển khai, hướng dẫn thực hiện chỉ đạo này và tổng hợp trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến trước ngày 20.6.2009.

PV