BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh uỷ: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Cập nhật ngày: 30/10/2009 - 07:56

Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944- 22.12.2009), 20 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12.1989- 22.12.2009), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa có văn bản yêu cầu tập trung tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự cường, vượt qua mọi khó khăn gian khổ của quân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; về truyền thống vẻ vang, những đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện.

Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của QĐNDVN, được thành lập lại khu rừng Trần Hưng Đạo (Cao Bằng) vào ngày 22.12.1944.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao trách nhiệm Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phục vụ tích cực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Xây dựng tình đoàn kết quân dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa, hậu phương quân đội.

PV