baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của BTV Tỉnh uỷ: Tập trung chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động

Cập nhật ngày: 21/11/2010 - 04:14

Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa có văn bản yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục chính sách, pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, cần tập trung vào các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Người lao động tham gia một buổi đối thoại với doanh nghiệp do cơ quan chức năng làm cầu nối

Cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… trong các doanh nghiệp trên địa bàn; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật lao động; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể dẫn đến đình công. Tăng cường phối hợp hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước về lao động với tổ chức công đoàn. Có các hình thức để tiếp nhận yêu cầu, nguyện vọng và những vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động, phát hiện sớm mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động để có biện pháp giải quyết kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra tranh chấp lao động dẫn đến đình công.

Duy trì thường xuyên cơ chế đối thoại giữa chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước về lao động với các hội doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp; có chế độ giao ban định kỳ của ban quản lý các khu công nghiệp với chủ doanh nghiệp nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác giữa các bên, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, là tiền đề để thực hiện lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổng kết, rút kinh nghiệm mô hình quan hệ lao động ở các doanh nghiệp không hoặc ít xảy ra đình công; kinh nghiệm phối hợp giữa chủ doanh nghiệp và công đoàn trong việc chăm lo đời sống cho người lao động và giải quyết các tranh chấp phát sinh ở những doanh nghiệp này để phổ biến, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh việc thành lập và củng cố tổ chức công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tăng cường hỗ trợ hoạt động của công đoàn cấp trên cơ sở đối với công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp nhằm phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Các tổ chức đại diện người sử dụng lao động như: Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động cho các thành viên, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp lao động và đình công.

PV