BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của UBND tỉnh: Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 06/09/2013 - 09:58
HTML clipboard

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý rà soát, củng cố, kiện toàn chi nhánh đã thành lập.

(BTN)- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, ngoài Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh còn có mạng lưới trợ giúp pháp lý ở cơ sở bao gồm: Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 đặt tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu; 8 Tổ Cộng tác viên đặt tại phòng Tư pháp các huyện, Thị xã và 26 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Kinh phí cấp hằng năm cho Trung tâm còn hạn chế, chưa bảo đảm cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; cơ sở vật chất còn thiếu thốn, chưa có ô tô phục vụ trợ giúp pháp lý lưu động. Vì vậy, hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước còn gặp nhiều khó khăn. Chi nhánh trợ giúp pháp lý tuy đã được thành lập nhưng số vụ việc trợ giúp pháp lý là rất ít.

Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý xem hồ sơ, tư vấn cho một người dân ở phường 1, Thị xã. Ảnh minh hoạ

Xuất phát từ tình hình nêu trên, để tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý tại địa phương, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý rà soát, củng cố, kiện toàn chi nhánh đã thành lập theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Chỉ thành lập mới chi nhánh nếu có nhu cầu cao về trợ giúp pháp lý ở địa bàn, có nguồn lực cán bộ (trợ giúp viên pháp lý), đáp ứng về điều kiện cơ sở vật chất.

Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý phối hợp với phòng Tư pháp các huyện nơi có Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, UBND xã, thị trấn rà soát, củng cố, kiện toàn các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý đã thành lập; thường xuyên tập huấn cho Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ; tham gia sinh hoạt cùng với Câu lạc bộ và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; không nhất thiết thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở tất cả các xã, phường, thị trấn mà phải trên cơ sở đánh giá nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân.

Trên cơ sở dự toán kinh phí của Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu đề xuất với UBND tỉnh kinh phí đảm bảo cho công tác trợ giúp pháp lý, kinh phí chi cho hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, đồng thời xem xét đề xuất bố trí kinh phí để xây dựng trụ sở làm việc, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm cũng như mạng lưới trợ giúp pháp lý ở cơ sở hoạt động.

K.Thành

Chia sẻ:

In bài Gửi cho bạn bè Facebook Twitter