BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của UBND tỉnh: Thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống cúm A/H1N1

Cập nhật ngày: 09/09/2009 - 05:32

Dịch cúm A/H1N1 đã chuyển sang giai đoạn lây lan ra cộng đồng, đặc biệt là các trường học trên cả nước. Để ngăn chặn và giảm tác hại của đại dịch này, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu bộ phận thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cúm A/H1N1 các cấp phân công trực 24/24 giờ và tổ chức họp định kỳ để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch.

Sở Giáo dục- Đào tạo phối hợp Sở Y tế chuẩn bị đầy đủ các phương án xử lý khi có trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 trong các trường học.

Các huyện, thị xã (gọi tắt là cấp huyện) chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch, sẵn sàng đáp ứng các tình huống khi dịch bệnh lan rộng trên địa bàn. Với những trường hợp cần thiết, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho lãnh đạo Sở Y tế trong việc điều động lực lượng chống dịch; huy động sự phối hợp, hỗ trợ của các ngành, các cấp và đoàn thể trong quá trình xử lý phòng, chống dịch.

Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn các ngành chức năng về quy trình, kỹ thuật xử lý phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; khuyến cáo các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cần thiết nhằm hạn chế dịch lây lan ra cộng đồng.

Về việc tổ chức bệnh viện dã chiến, UBND tỉnh giao trách nhiệm Sở Y tế và UBND cấp huyện căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế có kế hoạch chuẩn bị một hoặc hai cơ sở và các điều kiện cần thiết, sẵn sàng thiết lập bệnh viện dã chiến cấp 1 để phòng, chống đại dịch cúm.

Sở Giáo dục- Đào tạo phối hợp Sở Y tế triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống cúm A/H1N1 cho các trường học trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị đầy đủ các phương án xử lý khi có trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 trong các trường học…

PV