BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của UBND tỉnh: Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Cập nhật ngày: 07/11/2010 - 09:17

Mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến và các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng.

Theo tinh thần chỉ đạo này, công tác thi đua, khen thưởng phải tiến hành kịp thời, tránh phô trương hình thức. Mỗi phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung, hình thức và tiêu chí thi đua, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Thông qua các phong trào thi đua ở cơ sở làm nền tảng để phát hiện nhân tố điển hình nhằm biểu dương, khen thưởng kịp thời. Tăng cường công tác kiểm tra việc xét khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên từng lĩnh vực, nêu gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong địa phương, đơn vị.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Nên thay mặt lãnh đạo tỉnh nhận Cờ thi đua của Chính phủ tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần III (2005 – 2010)

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và quy trình xét khen thưởng bằng việc thực hiện công khai, bảo đảm dân chủ, khách quan, đánh giá đúng thành tích, với phương châm phát hiện nhanh, khen thưởng chính xác, kịp thời. Kiên quyết chống bệnh quan liêu, hình thức trong công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng, bảo đảm việc tôn vinh, khen thưởng chính xác, đúng thành tích. Chú ý hơn đến việc khen thưởng cho tập thể nhỏ, cá nhân, cán bộ trực tiếp ở cơ sở, người trực tiếp lao động, những nơi khó, việc khó; khen thưởng tài năng trẻ, những sáng kiến kinh nghiệm có hiệu quả trong quản lý, trong sản xuất, kinh doanh, gương người tốt, việc tốt dũng cảm cứu người, tài sản của nhân dân và của Nhà nước. Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khối thi đua của UBND tỉnh và cấp huyện như: xây dựng chương trình, kế hoạch phát động tổ chức việc ký kết giao ước thi đua giữa các thành viên trong khối; điều chỉnh quy chế hoạt động của khối; thang bảng điểm, phương pháp chấm điểm thi đua theo hướng tích cực và sát hợp tình hình; tăng cường hiệu quả trong hoạt động khối nhằm biến khối thi đua trở thành diễn đàn của phong trào thi đua cơ sở, là nơi suy tôn, biểu dương người tốt, việc tốt và trao đổi kinh nghiệm học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt…

PV