BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần

Cập nhật ngày: 02/12/2012 - 05:39

Tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí;ưu tiên tuyển dụng con liệt sĩ, con thương binh nặng; bảo đảm phân bón cho sản xuất nông nghiệp năm 2013;... là những thông tin văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần từ 26-30.11.2012.

Ưu tiên tuyển dụng con liệt sĩ, con thương bệnh binh nặng

Để làm tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa", thể hiện trách nhiệm và tình cảm sâu nặng, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với người có công với cách mạng, tại Chỉ thị 31/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp đưa nội dung đào tạo nghề cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trở thành một chỉ tiêu cụ thể trong việc xây dựng và triển khai đề án, kế hoạch 5 năm và hàng năm về đào tạo nghề.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn ưu tiên tuyển dụng con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng đang cư trú tại địa phương vào làm việc.

Đưa nội dung đào tạo nghề cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trở thành một chỉ tiêu cụ thể trong việc xây dựng và triển khai đề án, kế hoạch 5 năm và hàng năm về đào tạo nghề - Ảnh minh họa

Tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước.

Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu đến các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm theo đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chế độ quy định; thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí.

Không bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao cho các mục đích: mua sắm xe ô tô, tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ hội, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi: mua xe công; tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, ký kết thi đua, tiếp khách... Thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phí khác.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan nêu trên tổ chức các hội nghị tổng kết cuối năm, hội nghị ngành kết hợp triển khai Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013 bằng hình thức trực tuyến.

Chỉ thị triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong đó, UBND địa phương chỉ đạo việc lựa chọn và quyết định lấy ngày nhất định trong tháng để huy động toàn thể nhân dân tham gia các hoạt động tổng vệ sinh đường làng, ngõ, xóm, cơ quan, trường học, công sở tạo những thói quen và nếp sống vệ sinh, văn minh trong nhân dân.

Bộ Y tế hằng năm phải tổ chức phát động chiến dịch hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân - Ngày 2/7 theo các chủ đề ưu tiên để giải quyết những vấn đề cấp thiết về vệ sinh liên quan đến sức khỏe.

Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt

Theo Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt, người mở tài khoản thanh toán là cá nhân phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự; người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có tài sản riêng. Đối với người chưa thành niên khi mở tài khoản thanh toán phải có người giám hộ theo quy định của pháp luật. Chủ tài khoản được sử dụng tài khoản thanh toán để nộp, rút tiền mặt và yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện các giao dịch thanh toán hợp lệ. Đồng thời, chủ tài khoản có quyền yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cung cấp thông tin về giao dịch và số dư trên tài khoản thanh toán.

Chủ tài khoản có thể ủy quyền có thời hạn bằng văn bản cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật.

Tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư

Theo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư đã được Chính phủ ban hành, Kiểm ngư là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thuộc Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển Việt Nam.

Kiểm ngư có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất và tham gia xây dựng cơ chế chính sách, văn bản pháp luật quy định về công tác kiểm ngư theo sự phân công, phân cấp.

Bên cạnh đó, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản trên các vùng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với hành vi vi phạm pháp luật thủy sản của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động thủy sản trên các vùng biển Việt Nam.

Kiểm ngư có nhiệm vụ tham gia công tác phòng, chống thiên tai và phối hợp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia trên vùng biển theo quy định của pháp luật.

Cục Kiểm ngư là cơ quan thuộc Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cục Kiểm ngư có các Chi cục Kiểm ngư Vùng, các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp.

Bảo đảm phân bón cho sản xuất nông nghiệp năm 2013

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, rà soát nhu cầu tiêu thụ, khả năng sản xuất phân bón trong nước, dự báo kịp thời diễn biến tình hình thị trường phân bón trong nước và thế giới để chỉ đạo, có giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu phân bón cho Vụ Đông Xuân 2012 - 2013 và cả năm 2013.

Bộ Công Thương chỉ đạo các nhà máy sản xuất bảo đảm tiến độ kế hoạch sản xuất phân Urê và DAP để có đủ nguồn phân bón phục vụ cho sản xuất nông nghiệp năm 2013; có cơ chế phù hợp để điều hành, quản lý phân Urê xuất nhập khẩu trên cơ sở bảo đảm cân đối cung cầu trong nước.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xác định nhu cầu và xây dựng phương án cung ứng ngoại tệ bảo đảm cho nhập khẩu phân bón, nhất là phân Kali, phục vụ yêu cầu sản xuất nông nghiệp.

Theo VGP News