BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ định Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Cập nhật ngày: 22/02/2017 - 21:38

BTNO - Người được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2012 – 2017 là ông Nguyễn Thiện Toàn.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam vừa ban hành Quyết định chỉ định Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2012 – 2017 đối với ông Nguyễn Thiện Toàn - Hội viên Hội Cựu chiến binh phường III, Thành phố Tây Ninh kể từ ngày 1.3.2017.

Đồng thời quyết định chuẩn y thôi tham gia công tác Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh, được hưởng chế độ trợ cấp thời gian tham gia công tác Hội đối với ông Nguyễn Ngọc Đời, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh, từ ngày 1.3.2017.

Tố Tuấn