baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam

Cập nhật ngày: 22/06/2010 - 05:35

Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá VI vừa yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân quán triệt, thống nhất nhận thức và nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc giúp đỡ người mù và Hội Người mù Việt Nam. 

Hiện có tới 90% người khiếm thị Việt Nam không được tiếp cận CNTT, 30% số họ vì thế mà không tìm được việc làm vừa ý.

Theo đó, Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, luật pháp đối với người mù và Hội Người mù phù hợp với tình hình hiện nay. Các cấp chính quyền cần nâng cao trách nhiệm trong việc chăm lo, giúp đỡ người mù, thành lập tổ chức hội ở những địa phương chưa có, tạo mọi điều kiện bảo đảm các cấp Hội hoạt động thuận lợi, hiệu quả, được tham gia các chương trình quốc gia về giáo dục, việc làm, dạy nghề... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân có nhiệm vụ hướng dẫn, vận động toàn dân tham gia giúp đỡ người mù xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng...

Sau 20 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, tổ chức Hội Người mù Việt Nam đã được củng cố và phát triển, chất lượng hoạt động không ngừng tăng lên, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên và người mù được cải thiện hơn. Hội luôn là chỗ dựa, để hội viên phấn đấu, vươn lên ổn định cuộc sống, là mái nhà chung, thu hút, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của người mù. Tuy nhiên, công tác giúp đỡ người mù thời gian qua còn chưa đồng đều, rộng khắp.

Đến nay còn 19 tỉnh và nhiều quận, huyện, thành phố, thị xã chưa thành lập tổ chức Hội. Chính sách đối với người mù chưa được thực hiện đồng bộ, một số chính sách không còn phù hợp nhưng chậm được bổ sung, sửa đổi, điều kiện cơ sở vật chất và kinh phí phục vụ hoạt động còn hạn hẹp...
                                                                                                                       (Theo TTXVN)