baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục

Cập nhật ngày: 28/08/2009 - 07:49

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa có Chỉ thị số 20-CT/TU nhằm thực hiện Thông báo Kết luận số 242-TB/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020. Theo đó cần tăng cường sự lãnh đạo, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác giáo dục và đào tạo, tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Long trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho lãnh đạo Sở GD- ĐT tại Hội nghị tổng kết năm học 2008- 2009 ngày 12.8.2009

Tại Chỉ thị này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh giáo dục thường xuyên, kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp và dạy nghề để nâng cao tỷ lệ lao động có tay nghề ở địa phương trong giai đoạn từ nay đến năm 2010. Mở rộng mô hình giáo dục hợp lý. Ổn định các trường công lập hiện có, tiếp tục phát triển hệ thống trường học dân lập, tư thục, tạo điền kiện thuận lợi để huy động trẻ đến trường. Đẩy mạnh phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, thực hiện phổ cập trung học cơ sở một cách bền vững; duy trì kết quả xoá mù chữ, ngăn chặn tình trạng tái mù chữ. Làm tốt việc phân luồng, giáo dục hướng nghiệp. Phấn đấu giảm tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học. Tập trung đầu tư cho các vùng khó khăn, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước giảm sự chênh lệch về phát triển giáo dục giữa các vùng.

Với đội ngũ những người trực tiếp làm công tác giáo dục, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu tăng cường năng lực đào tạo đội ngũ giáo viên, tuyển chọn và sử dụng nhà giáo các cấp. Sắp xếp đội ngũ quản lý giáo dục cho hợp lý theo hướng đủ, tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả. Xây dựng chính sách ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về vật chất và tinh thần để thu hút những người giỏi làm công tác giáo dục. Tăng đầu tư Nhà nước cho giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hoá giáo dục, tạo mọi nguồn đầu tư của xã hội cho giáo dục…

PV