BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Cập nhật ngày: 31/08/2009 - 06:15

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ với chất lượng ngày càng cao là những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhằm thực hiện Kết luận số 43 của Bộ Chính trị (khoá X) tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị (khoá IX) về “Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới” và Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư (khoá IX) về “Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”.

Một trong những nội dung của Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ là ngành Y tế cần chú trọng phát triển các dịch vụ công nghệ cao.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cơ quan chức năng xây dựng và hoàn thiện các chính sách trợ cấp và bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách và người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi trong khám, chữa bệnh. Chú trọng phát triển các dịch vụ công nghệ cao; thúc đẩy các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế công lập và ngoài công lập được phát triển cả về quy mô và chất lượng; khuyến khích phát triển mạnh các cơ sở y tế ngoài công lập, cung ứng các dịch vụ y tế với hai loại hình dân lập và tư nhân. Hoàn thiện việc tổ chức, sắp xếp hệ thống y tế công lập dựa trên mô hình quản lý theo ngành phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh.

Củng cố, hoàn thiện hệ thống chuyên trách dân số- kế hoạch hoá gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm từ tỉnh đến cơ sở. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm khuyến khích phát triển và mở rộng các cơ sở y tế tư nhân. Tăng cường phối hợp quân dân y, đông tây y, phát huy y dược cổ truyền để chăm sóc sức khoẻ nhân dân ở cơ sở.

Đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong lĩnh vực y tế; tăng cường mở rộng hợp tác với các bệnh viện trong khu vực, nhất là thành phố Hồ Chí Minh để có điều kiện học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp, kỹ thuật y học hiện đại; đa dạng hoá các loại hình dịch vụ y tế, đáp ứng yêu cầu khám, điều trị bệnh của nhân dân.

PV