BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 19/06/2009 - 11:49

Nhằm tổng kết, đánh giá công tác dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, tạo ra sự đồng thuận và niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Tây Ninh; đồng thời tiến tới đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số trong tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có chỉ thị yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng quán triệt Chỉ thị số 35 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Theo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số được tổ chức ở cấp tỉnh và huyện, thị. Chỉ tiến hành đại hội ở các huyện, thị có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Tân Châu, Châu Thành, Thị xã, Tân Biên. Các huyện còn lại do dân tộc thiểu số ít, chỉ bình chọn đại biểu về dự đại hội cấp tỉnh. Thời gian đại hội cấp huyện tổ chức xong trong quý 3.2009; cấp tỉnh là quý 4.2009. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đại hội cấp tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Ban Thường vụ các huyện, thị uỷ có tổ chức đại hội quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đại hội cấp mình. Trong đại hội, cần bình chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực đời sống văn hoá, xã hội qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới để tôn vinh, biểu dương, khen thưởng. Chọn cử đại biểu tham dự đại hội cấp tỉnh là những người tiêu biểu, xuất sắc, đại diện cho các dân tộc thiểu số. Việc tổ chức đại hội phải trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và có hiệu quả.

PV