BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự

Cập nhật ngày: 23/10/2009 - 05:43

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa có Chỉ thị số 21-CT/TU về tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự ở địa phương. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của công dân, tổ chức, cơ quan Nhà nước trong việc chấp hành bản án, quyết định của toà án, quyền và nghĩa vụ của các bên trong thi hành án dân sự; vai trò của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể ở địa phương trong công tác thi hành án dân sự; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan thi hành án dân sự… Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và đoàn thể có liên quan ở địa phương với cơ quan thi hành án trong việc thi hành án.

Đọc quyết định cưỡng chế thi hành án dân sự (ảnh minh hoạ)

Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp; kiện toàn, thành lập các tổ chức Đảng và các đoàn thể trong cơ quan thi hành án dân sự các cấp theo quy định của Đảng và đoàn thể nhằm kịp thời lãnh đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành và của địa phương. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển… cũng như thực hiện các chính sách đối với cán bộ lãnh đạo, chấp hành viên, thẩm tra viên cơ quan thi hành án dân sự các cấp.

PV