BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ thị của BTV Tỉnh uỷ: Đổi mới công tác tiếp công dân

Cập nhật ngày: 23/04/2010 - 05:37

(ảnh minh hoạ)

Thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân  theo Thông báo số 307, ngày 10.2.2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa có chỉ thị yêu cầu rút kinh nghiệm và thực hiện nghiêm Chỉ thị 09 của Ban Bí thư “về một số vấn đề cấp bách cần thực hiện trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay” và Chương trình hành động số 28 của Tỉnh uỷ thực hiện Thông báo kết luận số 130 của Bộ Chính trị “về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới”. Tại chỉ thị này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao trách nhiệm đồng chí phó bí thư cấp uỷ, chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan Nhà nước phải trực tiếp tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Tăng cường công tác đối thoại khi giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

UBND, cơ quan Nhà nước các cấp có kế hoạch củng cố, kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực chuyên môn, có trách nhiệm làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho những cơ quan làm nhiệm vụ này. Bảo đảm nơi tiếp công dân phải trang nghiêm, lịch sự. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân tăng cường công tác hoà giải các mâu thuẫn, khiếu kiện từ cơ sở; phát huy vai trò giám sát của các cơ quan chức năng trong thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Cấp uỷ, chính quyền, thanh tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về trách nhiệm công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với người đứng đầu các cấp, các ngành, nhất là các đơn vị, địa phương có nhiều khiếu kiện phức tạp, đông người, còn nhiều vụ khiếu kiện tồn đọng, kéo dài. Kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; đề xuất, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, các trường hợp không chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên; đồng thời quan tâm biểu dương, khen thưởng những điển hình tốt trong công tác này.

PV