BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh: Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ đạt hiệu quả thiết thực

Cập nhật ngày: 11/03/2010 - 05:38

Ngày 5.3.2010, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên đã có Chỉ thị về việc tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28.3.1935- 28.3.2010) nhằm nâng cao nhận thức đối với việc củng cố nền quốc phòng toàn dân và xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng ở địa phương, cơ sở.

Theo tinh thần chỉ thị, ngoài việc tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, các cấp, các ngành, các địa phương phát động thi đua lập thành tích kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ mang tính giáo dục, tính quần chúng rộng rãi, đạt hiệu quả thiết thực. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng cho lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng đoàn viên, thanh niên và nhân dân địa phương nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng dân quân tự vệ ở các địa phương, cơ sở.

Các địa phương, đơn vị cần phối hợp tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2010. UBND các cấp, các cơ quan quân sự từ tỉnh đến cấp xã căn cứ vào đặc điểm, điều kiện cụ thể để xác định quy mô, nội dung, hình thức tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ cho thích hợp, đảm bảo nghiêm túc, trọng thể, có ý nghĩa thiết thực, tiết kiệm và an toàn.

PV