BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng địa phương

Cập nhật ngày: 22/01/2010 - 09:46

Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu trung đội đặc nhiệm thuộc Đại đội Trinh sát - Bộ CHQS tỉnh

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ thị chỉ đạo tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh các cấp. Đẩy mạnh việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho cán bộ, công chức, đảng viên, chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo và các đối tượng khác.

Xây dựng cơ quan quân sự tỉnh, huyện, xã đến bộ đội địa phương vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về lĩnh vực quân sự quốc phòng. UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm các đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, phòng không nhân dân giai đoạn 2006- 2010; xây dựng đơn vị bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh toàn diện.

Tăng cường trách nhiệm của các sở ban ngành, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng- an ninh; nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác quốc phòng địa phương. Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ, độ tuổi tham gia dân quân tự vệ và nguồn động viên. Tổ chức sắp xếp biên chế quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc phòng vào các đơn vị dự bị động viên đúng quy định, bảo đảm chất lượng.

Tổ chức huấn luyện, hội thi, hội thao cho lực lượng vũ trang địa phương sát với thực tế ở cơ sở. Chỉ đạo tốt các cuộc diễn tập các cấp năm 2010 và tham gia diễn tập trong đội hình cấp trên đạt kết quả tốt. Tăng cường lực lượng thường trực, phối hợp chặt chẽ với lực lượng khác để tham gia bảo vệ an toàn trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp; những ngày lễ, tết và thời gian diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương trong năm 2010.

PV