BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chiến sĩ mới tham quan nhà truyền thống

Cập nhật ngày: 16/11/2015 - 06:00

Cán bộ, chiến sĩ mới tham quan, học tập tại nhà truyền thống LLVT tỉnh Tây Ninh.

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ được tìm hiểu những tư liệu, hình ảnh, hiện vật lịch sử nói về quá trình chiến đấu và trưởng thành của LLVT Tây Ninh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế. Đặc biệt là hình ảnh và hiện vật của LLVT Tây Ninh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ngoài tham quan nhà truyền thống, các chiến sĩ mới còn được nghe thuyết minh về các tư liệu, xem sơ đồ hộp hình thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, sa bàn đại thắng mùa xuân 1975, hình ảnh cán bộ, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh từ ngày thành lập LLVT tỉnh đến nay.

Qua đó, các chiến sĩ hiểu rõ hơn những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho tổ quốc. Từ đó, ra sức học tập, rèn luyện thật tốt, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi tổ quốc cần.

Huy Thường