BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chính phủ báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng

Cập nhật ngày: 26/09/2010 - 05:49

Chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội dự kiến khai mạc vào ngày 20.10, Thường vụ Quốc hội sẽ có một phiên họp kéo dài với chương trình khá nặng. Ngay ngày khai mạc (27.9), sau khi nghe Tổng thanh tra Chính phủ báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2010, Thường vụ sẽ thảo luận về công tác này.

Ngày 30.9, Thường vụ sẽ cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2010 của TAND tối cao, VKSND tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án; phòng ngừa và chống tội phạm; phòng chống tham nhũng năm 2010. Riêng về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thường vụ dành cả buổi sáng 1.10 để nghe báo cáo và thảo luận.

Ngày 2.10, dự kiến với sự tham dự của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, Thường vụ sẽ nghe báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; phương án phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2011; định hướng các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011- 2015.

Cũng trong phiên họp này, Thường vụ sẽ thảo luận về báo cáo giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp; thông qua nghị quyết về kết quả giám sát việc tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngoài ra, theo chương trình, các ủy viên Thường vụ sẽ cho ký kiến rất nhiều dự án luật như: Luật thanh tra (sửa đổi); Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật viên chức; Luật thuế bảo vệ môi trường; Luật khoáng sản (sửa đổi); Luật hợp tác xã (sửa đổi); Luật lưu trữ; Luật tố tụng hành chính.

(Theo VNE)