baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chính phủ chuẩn bị 10 dự án Luật trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Cập nhật ngày: 23/08/2010 - 09:36
HTML clipboard

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị 11 dự án Luật để trình trong các phiên họp thứ 34, 35 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến diễn ra trong tháng 9,10 tới.

Trong phiên họp UBTVQH thứ 34 theo kế hoạch sẽ diễn ra từ 13.9- 18.9.2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp được Thủ tướng giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chuẩn bị trình Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2010.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị phần Báo cáo về công tác thi hành án trong lực lượng quân đội năm 2010; Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị, trình báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong năm 2010, chuẩn bị phần Báo cáo về công tác thi hành án trong lực lượng công an năm 2010.

Một phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (ảnh minh hoạ)

Các Dự án: Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Kiểm toán độc lập, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật Thủ đô;... lần lượt do Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Tư pháp chuẩn bị, trình trong phiên họp này. Dự án Luật Lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị và trình UBTVQH.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan liên quan khác chuẩn bị, trình: Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Chuẩn bị cho phiên họp UBTVQH thứ 35 dự kiến diễn ra từ 27.9 - 1.10.2010, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Chính phủ giao nhiệm vụ chuẩn bị, trình Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011 và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình báo cáo về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2011; tờ trình của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên Môi trường, Công Thương, Tổng Thanh tra Chính phủ lần lượt phối hợp chuẩn bị các Dự án: Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật Viên chức, Luật Khoáng sản (sửa đổi), Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật hanh tra (sửa đổi).

Theo kế hoạch, các dự án luật này sẽ được hoàn thiện trước 6.9 (đối với tài liệu phục vụ phiên họp thứ 34) và trước 21.9.2010 (đối với tài liệu phục vụ phiên họp thứ 35).  

(Theo chinhphu.vn)