BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chính phủ giới thiệu chữ ký của Thủ tướng và 3 Phó thủ tướng

Cập nhật ngày: 21/04/2016 - 02:45

chuky1a-KSUF-1.jpg

Giới thiệu chữ ký Thủ tướng Chính phủ và các Phó thủ tướng.
 
Trước đó, ngày 7-4-2016, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 
Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng và 3 Phó Thủ tướng Chính phủ
Văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Ảnh: chinhphu.vn
Ngày 9-4-2016, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 717/QĐ-CTN về việc bổ nhiệm ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 
Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng và 3 Phó Thủ tướng Chính phủ 1
Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình Ảnh: chinhphu.vn
Ngày 9-4-2016, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 719/QĐ-CTN về việc bổ nhiệm ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng và 3 Phó Thủ tướng Chính phủ 2
Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ Ảnh: chinhphu.vn
 
Ngày 9-4-2016, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 718/QĐ-CTN về việc bổ nhiệm ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 
Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng và 3 Phó Thủ tướng Chính phủ 3
Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Ảnh: chinhphu.vn

Nguồn  Chinhphu.vn