BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chính phủ thảo luận Nghị quyết nhà cho người thu nhập thấp

Cập nhật ngày: 30/03/2009 - 08:54

Hôm nay, 30.3, tại phiên họp Chính phủ được kết nối trực tuyến với tất cả tỉnh, thành phố trên cả nước, Chính phủ sẽ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm và những vấn đề cần tập trung chỉ đạo trong những tháng tới. Chính phủ sẽ nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007.

Bên cạnh đó, Chính phủ thảo luận về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng tháng 3, cũng như đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết phiên họp tháng 2, chương trình công tác của Chính phủ tháng 3 và tình hình thực hiện các cam kết quốc tế.

Chính phủ cũng cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết các giải pháp xây dựng nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, sinh viên và người có thu nhập thấp và 7 dự án luật. Đó là các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, Luật Khám chữa bệnh, Luật Viễn thông, các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và Luật Báo chí (sửa đổi).

Để chuẩn bị cho phiên họp này, Văn phòng Chính phủ gửi tài liệu họp Chính phủ phần về kinh tế - xã hội cho các địa phương vào hộp thư điện tử của Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cấp.

Như đã đưa tin, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 là phiên họp thường kỳ trực tuyến lần đầu tiên của Chính phủ với sự tham dự của chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đây cũng là phiên họp đầu tiên, các bộ trưởng, thành viên Chính phủ sẽ trực tiếp sử dụng máy tính để trình bày báo cáo và thảo luận.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành có quyền tham dự, phát biểu ý kiến trong nội dung kinh tế - xã hội chứ không có quyền biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

(Theo chinhphu.vn)