BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chính phủ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Cập nhật ngày: 28/12/2015 - 04:53

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị cùng có lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành trong cả nước.

Tại điểm cầu Tây Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cùng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tây Ninh.

Ngày 28.12, các đại biểu đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu tóm tắt bản dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

Theo dự thảo, năm 2016, Chính phủ đề ra mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tăng trưởng GDP khoảng 6,7%; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng  yêu cầu các đại biểu cần tập trung thảo luận những mặt được và chỉ rõ những nguyên nhân, hạn chế, yếu kém, để Chính phủ có giải pháp nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.

Đồng thời, các đại biểu góp ý cụ thể vào các mục tiêu, giải pháp nhằm giúp Chính phủ hoàn thiện Nghị quyết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách của năm 2016, tạo nền tảng thực hiện kế hoạch phát triển trong giai đoạn 2016 – 2020.

Thanh Nhi