baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý - Đoàn ĐBQH Tây Ninh:

Chính sách dân tộc đang tản mác, chồng chéo

Cập nhật ngày: 07/06/2023 - 14:12

BTNO - Chiều 6.6, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khoá XV tiếp tục phiên chất vấn về nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực dân tộc.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh.

Cụ thể, phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực dân tộc, các đại biểu tập trung vào các nội dung: Trách nhiệm của Uỷ ban Dân tộc và công tác phối hợp với các bộ, ngành trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Chính sách thu hút nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chính sách dân tộc liên quan đến phân định các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh.

Chất vấn ông Hầu A Lềnh, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý- Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm của mình về chính sách dân tộc đang tản mác, chồng chéo hiện nay.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý nhấn mạnh: "Tôi đồng tình với nhận định khi cho rằng: chính sách dân tộc hiện nay là tản mác ở nhiều văn bản, chồng chéo, nhiều tầng nấc; nguồn lực bố trí thì bị phân tán dẫn đến chưa phát huy hiệu quả và thiếu tính bền vững, như 'dầu đổ đèn, cháy hết lại đổ dầu cho đèn khỏi tắt'”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm về vấn đề này và có cần thiết phải rà soát, điều chỉnh chính sách dân tộc để khắc phục những bất cập mang tính hệ thống đó không?

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh đồng tình và nhấn mạnh Uỷ ban Dân tộc đã chủ động đề xuất và đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ. Hiện Uỷ ban Dân tộc đang thực hiện rà soát lại tất cả các chính sách dân tộc có liên quan để trình Đề án với Chính phủ trong cuối năm 2023.

Tố Tuấn