BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chính thức cho phép cá nhân có quyền xác định lại giới tính

Cập nhật ngày: 24/11/2015 - 04:54

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), các đại biểu đã bấm nút thông qua Bộ luật này.

Các đại biểu tham gia biểu quyết Bộ luật dân sự sửa đổi.

Với 446/494 đại biểu có mặt tại Hội trường tham gia biểu quyết thông qua Bộ luật. Trong đó, có 429 đại biểu tán thành thông qua Bộ luật (bằng 86,84% tổng số đại biểu).

Bộ luật Dân sự sửa đổi được thông qua đã có nhiều quy định mới, trong đó, cá nhân có quyền xác định lại giới tính.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình trước khi đại biểu nhấn nút biểu quyết, ông Phan Trung Lý cho hay, việc chuyển đổi giới tính liên quan đến những yêu cầu và điều kiện khác nhau về độ tuổi, tình trạng hôn nhân, các vấn đề về an sinh xã hội, y tế và nhiều vấn đề xã hội khác. 

"Pháp luật nước ta cần ghi nhận vấn đề này nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận trong xã hội, đồng thời cũng bảo đảm tính thận trọng, phù hợp với thông lệ quốc tế và không trái với truyền thống, phong tục tốt đẹp của dân tộc", ông Lý cho hay.

Hương Giang - một người chuyển giới nữ thành công trong làng giải trí Việt Nam.

Bộ luật quy định rõ: “Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan”. 

Bộ luật Dân sự (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ 1-1-2017 thay vì từ giữa 2016 như dự kiến trước đó.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết lùi thi hành do đây là Bộ luật lớn, các cơ quan cần có thời gian chuẩn bị nhiều hơn để thống nhất thực hiện khi áp dụng.

Nguồn VTC News