Kỳ họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10:

Cho ý kiến 3 nội dung 

Cập nhật ngày: 16/10/2019 - 09:33

BTNO - Chiều 15.10, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân và các Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc, Dương Văn Thắng, Trần Văn Chiến đồng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10.

Quang cảnh hội nghị.

Tại kỳ họp này, 3 nội dung được lấy ý kiến gồm: chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo; quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao ở vị trí mặt đường khi bán nhà ở có thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Đài Thy – Giám đốc Sở Nội vụ thông qua Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, phụ cấp và các mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh. Quan điểm của tỉnh được thể hiện trong dự thảo Nghị quyết này là thực hiện sắp xếp các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khu phố theo đúng quy định của Nghị định 34/2019/NĐ-CP, nhưng sẽ vận dụng chính sách để vẫn giữ được mức phụ cấp như hiện nay.

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện Tờ trình dự thảo Nghị quyết. Trong đó, dự thảo này cần viết đậm nét hơn sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết, bổ sung đánh giá tác động xã hội của Nghị quyết, chú ý thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết hợp lý hơn.

Đặc biệt, cần bổ sung thuyết minh so sánh những nét mới của dự thảo Nghị quyết này so với quy định Nghị định 34 của Chính phủ và Nghị quyết 44/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chức danh, bố trí các chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Sở LĐTB&XH thông qua Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Bà Võ Thanh Thủy- Giám đốc Sở LĐTB&XH trình bày Tờ trình.

Theo điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018, toàn tỉnh có 1.409 hộ không có khả năng thoát nghèo, trong đó có 1.044 hộ có người đang hưởng mức trợ cấp xã hội hàng tháng, 365 hộ còn lại không thuộc diện bảo trợ xã hội. Đây là những hộ luôn rơi vào hộ nghèo qua từng giai đoạn rà soát, vì họ không có điều kiện, tiềm lực, khả năng lao động để thoát nghèo. Mục tiêu chính sách là hằng tháng, ngoài phần tiền trợ cấp xã hội, các đối tượng nêu trên được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm để có tổng thu nhập cao hơn hộ có mức sống trung bình.

Các ý kiến tại hội nghị đều cho rằng việc ban hành chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo là hết sức cần thiết và rất nhân văn. Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đề nghị Sở LĐTB&XH hoàn thiện Tờ trình, đánh giá rõ hơn tác động của chính sách; các huyện, thành phố rà soát lại số liệu hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo chưa thuộc diện bảo trợ xã hội, tính toán sử dụng một phần kinh phí xã hội hóa cùng với ngân sách tỉnh để thực hiện.

Đối với dự thảo Quyết định quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao ở vị trí mặt đường khi bán nhà ở có thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch Phạm Văn Tân chỉ đạo Sở Xây dựng nắm thêm thông tin về 21 căn nhà cũ thuộc sở hữu nhà nước đang sử dụng; có văn bản chính thức xin ý kiến Bộ Xây dựng về mức tối đa hệ số K.

Phương Thuý