BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên định kỳ tháng 6.2024:

Cho ý kiến nhiều nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 13 và kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh 

Cập nhật ngày: 15/06/2024 - 05:45

BTNO - Chiều 14.6, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm chủ trì phiên họp định kỳ tháng 6.2024 của Thường trực HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm chủ trì phiên họp.

Dự họp có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy, Nguyễn Thanh Phong; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng cùng lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh. 

Tại phiên họp, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh báo cáo công tác thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh. Trên cơ sở thẩm tra của các Ban, đại biểu thảo luận để đi đến thống nhất một số nội dung đề xuất, kiến nghị cơ quan trình hoàn thiện các dự thảo nghị quyết.

Đối với nội dung dự thảo Nghị quyết quy định về tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) và một số chế độ chính sách, mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đại biểu thảo luận về việc nâng mức hỗ trợ các thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở khi làm việc trong các ngày lễ, tết, làm nhiệm vụ có tính chất nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; việc bảo đảm ngân sách thực hiện nghị quyết.

Đối với nghị quyết này, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung số liệu về số lượng thành viên, số lượng Tổ bảo vệ ANTT trên toàn tỉnh sau khi kiện toàn đi vào hoạt động từ 1.7, mức dự toán kinh phí thực hiện nghị quyết này trong “Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” để triển khai thực hiện.

Lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết của Ban.

Đối với dự thảo Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045, qua thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho biết, tại khoản 3 Điều 1 dự thảo Nghị quyết có nêu: “…phân loại đô thị Bến Cầu trước năm 2030”, trong khi đó tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND tỉnh nêu: “…phân loại đô thị Bến Cầu trước năm 2025”, đề nghị UBND tỉnh giải trình, báo rõ.

Về nội dung này, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Nam Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng giải trình: nội dung khác như trên là do đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài xây dựng căn cứ Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh, tới đây chương trình phát triển đô thị của tỉnh và các địa phương cũng sẽ được xây dựng lại.

Đối với nội dung do Ban Văn hoá - Xã hội thẩm tra, Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu dự họp thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh đến năm 2030. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chốt số liệu thống kê đối tượng thanh niên trên địa bàn tỉnh để thống nhất hệ quy chiếu đánh giá khi thực hiện Nghị quyết. Đối với các nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất.

Bí thư Tỉnh đoàn giải trình về số liệu thống kê đối tượng thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Tại phiên họp này, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng Nghị quyết theo đề nghị của UBND tỉnh, bao gồm: Nghị quyết quy định hỗ trợ đấu nối nước thải từ hộ thoát nước vào mạng lưới thu gom của hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh về chương trình làm việc tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020.

Thường trực HĐND tỉnh cũng cho ý kiến nội dung Tờ trình số 1758/TTr-UBND ngày 13.6.2024 của UBND tỉnh về ban hành Danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh giao quy định chi tiết; hướng dẫn thi hành theo thẩm quyền các luật của Quốc hội; công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khoá X và một số nội dung quan trọng khác.

Phương Thuý