UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3.2021

Cho ý kiến về nội dung phê duyệt đấu giá và không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 

Cập nhật ngày: 04/03/2021 - 21:06

BTNO - Ngày 4.3, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3. 2021 để cho ý kiến một số nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế. Ông Nguyễn Thanh Ngọc-Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Văn Chiến, Dương Văn Thắng đồng chủ trì phiên họp. Tham gia phiên họp còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu tham dự phiên họp nghe chủ đầu tư thuyết trình về dự thảo điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Cảng Thanh Phước, huyện Gò Dầu.

Tại phiên họp, Sở Xây dựng trình Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cảng Thanh Phước (huyện Gò Dầu). Theo đó, chủ đầu tư cảng Thanh Phước đề nghị điều chỉnh các nội dung: khoảng lùi xây dựng, điều chỉnh tầng cao xây dựng từ 3-8 tầng thành 1-8 tầng..

Đối với nội dung này được đại biểu tham gia phiên họp đóng góp một số ý kiến quan trọng cần quan tâm như theo quy hoạch tỉnh có 3 cảng ICD, trong đó có cảng Thanh Phước. Tuy nhiên, đến nay cảng này chưa thực hiện chức năng cảng ICD, vậy chủ đầu tư có triển khai thực hiện cảng ICD hay không ?, có thực hiện các hạng mục về Logistis có hay không ?. Bao giờ vận hành công năng cảng ICD; việc triển khai thực hiện theo đề án ban đầu của cảng Thanh Phước còn chậm...

Giải trình về vấn đề này, chủ đầu tư cho biết, đối với việc triển khai ICD, hiện nay cảng chưa triển khai xây dựng kho để thực hiện công năng cảng ICD. Trong năm 2021 này, chủ đầu tư sẽ triển khai xây dựng kho để thực hiện công năng cảng ICD theo đề án đã được duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc kết luận, về nội dung này thống nhất chủ trương điều chỉnh cục bộ cảng Thanh Phước để thúc đẩy đầu tư, cũng như phù hợp với điều kiện hiện nay. Việc điều chỉnh không làm thay đổi cơ cấu chức năng và nằm trong quy chuẩn cho phép, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai nhanh dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu đóng góp, trong đó có vấn đề cơ cấu sử dụng đất sau khi điều chỉnh quy hoạch, chênh lệnh về nghĩa vụ tài chính quyền sử dụng đất (nếu có)…Đồng thời, sau khi điều chỉnh quy hoạch cục bộ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư phải triển khai nhanh các hạng mục của dự án.

Đối với nội dung về tờ trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 khu trung tâm thị trấn Bến cầu thuộc đô thị mới Mộc Bài (huyện Bến Cầu). Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận về cơ bản thống nhất theo nội dung của Sở Xây dựng trình tại phiên họp.

Việc điều chỉnh này nâng cao giá trị quyền sử dụng đất, phát triển đô thị, cũng như đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân về đất ở….Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại phiên họp và để hoàn chỉnh lại quy hoạch

Về nội dung phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Tây Ninh năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó có những điểm đáng chú ý là xác định khối lượng, nhu cầu sử dụng các loại khoáng sản được quy định trong kế hoạch này, gồm đá xây dựng các loại, cát xây dựng nguồn gốc sông, sông-hồ, đất sét làm gạch ngói, vật liệu san lấp, than bùn.

Đối với nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận về cơ bản thống nhất với nội dung kế hoạch Sở Xây dựng trình bày. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Sở Xây dựng cần lập rõ thành 2 kế hoạch cụ thể gồm : Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Tây Ninh năm 2021 và Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Tây Ninh giai đoạn năm 2021 -2025 để làm căn cứ triển khai thực hiện, chứ không thể gộp chung vào một kế hoạch.

Đồng thời giao Sở Xây dựng rà soát, khảo sát lại các vị trí khai thác khoáng sản có tính khả thi cao đưa vào kế hoạch, cũng như căn cứ trên nhu cầu của từng địa phương phân bổ trong kế hoạch cho phù hợp..

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Riêng nội dung phê duyệt khu vực đấu giá và không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu. Chủ tịch UBND tỉnh kết luận về cơ bản thống nhất với nội dung được Sở Tài nguyên và môi trường trình bày tại phiên họp, việc đưa ra quy định về đấu giá, không đấu giá đúng theo quy định pháp luật. Về nguyên tắc chung bảo đảm nguồn thu cho nhà nước. UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và môi trường tiếp thu ý kiến, rà soát lại chặt chẻ các căn cứ pháp luật để tham mưu UBND tỉnh…

Ngoài ra, phiên họp còn cho ý kiến đối với tờ trình nội dung Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh. Đối với nội dung này, phiên họp cơ bản thống nhất với nội dung tờ trình, giao cho Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh lại dự thảo trình UBND tỉnh.

Phiên họp còn cho ý kiến đối với nội dung do Sở Tài chỉnh trình về dự thảo Nghị quyết ban hành quy định việc lập dự toán, sử dụng, quản lý và quyết toán kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; nội dung về Chương trình công tác UBND tỉnh năm 2021.

Các nội dung này, UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các đơn vị đã trình ra tại phiên họp và giao cho Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận hý kiến đóng góp của các ngành chỉnh sửa lại dự thảo hoàn chỉnh trình UBND tỉnh.

Thế Nhân